HYDROEKO – Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód Sp. z o.o.

PROFESJONALIZM I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W SŁUŻBIE HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

O FIRMIE

Historia Biura HYDROEKO datuje się od 1992 r. Do końca 2018 r. firma działała pod nazwą HYDROEKO – Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód Andrzej Rodzoch. Od początku 2019 r., po zmianach własnościowych, kontynuuje swoją działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Biuro HYDROEKO od początku swego istnienia specjalizuje się w pracach projektowych i dokumentacyjnych, związanych z hydrogeologią, hydrologią i gospodarką wodną, stosując szeroko metody modelowania matematycznego i analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi i metodologii GIS. Główną dziedziną działalności Biura jest dokumentowanie zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych, wyznaczanie stref ochronnych ujęć wód podziemnych i powierzchniowych oraz wyznaczanie obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) i zbiorników śródlądowych. Biuro zajmuje się także analizą i oceną oddziaływań antropogenicznych na stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych i powierzchniowych oraz rozpoznawaniem zanieczyszczeń gruntów i wód podziemnych. Posiadanie doświadczonego zespołu specjalistów, pracowników własnych i osób współpracujących oraz stosowanie nowoczesnego sprzętu i narzędzi informatycznych, pozwala nam realizować dowolne prace projektowe i dokumentacyjne w dziedzinie hydrogeologii, ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z najwyższymi standardami. Jesteśmy firmą małą, ale działającą profesjonalnie i absolutnie niezależnie, świadcząc usługi na terenie całej Polski. Naszymi głównymi klientami są: Ministerstwo Środowiska, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, urzędy administracji rządowej i samorządowej, Polskie Koleje Państwowe, Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjne, zakłady przemysłowe i inne.

Jeśli masz pytanie lub problem z dziedziny oferowanych przez nas usług, skontaktuj się z nami telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną. Pomożemy.

Dla ułatwienia kontaktu możesz skorzystać z zamieszczonego formularza lub wysłać zapytanie na nasz adres mailowy.

Dane rejestrowe

  • Organ rejestracyjny: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
  • REGON: 382487701
  • NIP: 951-247-77-50
  • KRS: 0000769875

Kontakt

Masz pytania?

02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 25 lok. 48

(+48 22) 115 75 85

(+48 22) 847 63 12

+48 502 101 217

Map data ©2023 Google

This page can't load Google Maps correctly.

Wykonanie: AGINUS