HYDROEKO – Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód Sp. z o.o.

PROFESJONALIZM I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W SŁUŻBIE HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Aktualności

Analiza ryzyka dla ujęć – najczęstsze pytania i odpowiedzi

Jakie dokumenty należy przygotować, by analiza ryzyka była przeprowadzona prawidłowo?
Z treści ustawy Prawo wodne z 20.07.2017 r. (art. 133 ust. 3) wynika, że w przypadku ujęć wód podziemnych analiza ryzyka powinna być przeprowadzona w oparciu o analizy hydrogeologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną, natomiast w przypadku ujęć wód powierzchniowych w oparciu o analizy hydrologiczne oraz dokumentację hydrologiczną.

Firma posiada decyzję zatwierdzającą strefy ochrony bezpośredniej i pośrednie dla ujęcia. Nie było wymogu wykonywania analizy ryzyka w trakcie uzyskiwania decyzji na strefę. Czy w związku powyższym powinno się wykonać taką analizę?
Zgodnie z ustawą Prawo wodne z 20.07.2017 r. (art. 565 ust. 5), akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z 18.07.2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), tj. akty prawa miejscowego, w których dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej ustanowili strefy ochronne ujęć wód, zachowują dotychczasową moc. Obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka w terminie do 2020 r., został nałożony na właścicieli ujęć, dla których nie ustanowiono strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej. W sytuacji przedstawionej w pytaniu obowiązek ten nie ma zastosowania, bo - jak wskazano - ustanowione zostały strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia.

10/03/18

Kontakt

Masz pytania?

02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 25 lok. 48

(+48 22) 115 75 85

(+48 22) 847 63 12

+48 502 101 217

Map data ©2023 Google

This page can't load Google Maps correctly.

Wykonanie: AGINUS