HYDROEKO – Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód Sp. z o.o.

PROFESJONALIZM I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W SŁUŻBIE HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Aktualności

Nowoczesne metody w hydrogeologii

Numeryczne modele hydrodynamiczne przepływu wód podziemnych stanowią najbardziej zaawansowane narzędzie badawcze i prognostyczne dla większości zagadnień hydrogeologicznych.
Umożliwiają między innymi:
• szczegółowe ustanowienia granic obszarów zasobowych, obszarów spływu wód (OSW) i stref ochronnych dla ujęć przy dowolnych wariantach eksploatacji;
• zweryfikowanie ustalonych zasobów eksploatacyjnych i wielkości pozwoleń wodnoprawnych ujęć wód podziemnych ze wskazaniem obiektów, których wielkość eksploatacji przekracza naturalną odnawialność zasobów wód podziemnych;
• zróżnicowanie obszaru pod względem wrażliwości na zanieczyszczenia wód podziemnych, co w przypadku ustanowienia terenu ochrony pośredniej ujęcia pozwala odpowiednio dostosować zakres proponowanych ograniczeń w użytkowaniu terenu – optymalizacja kosztów ustanowienia terenu ochrony pośredniej;
• dokonanie oceny wpływu prognozowanego poboru wody na różne elementy środowiska oraz ustalenie wzajemnego oddziaływania pomiędzy eksploatowanymi studniami – optymalizacja poboru wód podziemnych;
• wytypowane najlepszego miejsca do lokalizacji nowych studni z wykorzystaniem analizy wielokryterialnej;
• tworzenie zaawansowanych prognoz transportu masy (zanieczyszczeń o sprecyzowanych właściwościach fizyczno-chemicznych) od wybranych, istniejących lub potencjalnych ognisk zanieczyszczeń do poszczególnych studni ujęcia;
Nowoczesne oprogramowanie służące do budowy modeli numerycznych umożliwia pracę i prezentację wyników w środowisku 3D.

UUUps, coś się zepsuło ;-(
UUUps, coś się zepsuło ;-(

09/22/21

Kontakt

Masz pytania?

02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 25 lok. 48

(+48 22) 115 75 85

(+48 22) 847 63 12

+48 502 101 217

Map data ©2023 Google

This page can't load Google Maps correctly.

Wykonanie: AGINUS